Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Omsorgsnämnden i Södertälje kommun för handläggningen av ett ärende rörande insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Socialtjänst och LSS Ansökan Beslut
Tillbaka till söka beslut