Tillbaka till söka beslut

Kritik mot ordföranden för Sölvesborgshem Aktiebolags styrelse, som handlagt en begäran om allmänna handlingar på ett felaktigt sätt

Kommunal förvaltning Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar
Tillbaka till söka beslut