Tillbaka till söka beslut

Kritik mot ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden i Arvidsjaurs kommun för att hon inte på begäran av en tredjedel av nämndens ledamöter kallade nämnden till ett sammanträde

En tredjedel av ledamöterna i Barn- och utbildningsnämnden i Arvidsjaurs kommun begärde att nämnden skulle hålla ett extra sammanträde. Enligt JO skulle ordföranden ha kallat till ett sammanträde även om hon gjorde bedömningen att nämnden inte kunde besluta om det som minoriteten ville ta upp. Nämndens ordförande kritiseras för att hon inte sammankallade nämnden.

Tillbaka till söka beslut