Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Överförmyndaren i Tibro kommun för handläggningen av ett ärende om upphörande av ett godmanskap för ett ensamkommande barn

Överförmyndarväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken - FB Regeringsformen - RF Barn/ungdom Beslut God man/förvaltare Myndighetsutövning, gränsen för

Överförmyndaren entledigade en god man för ett ensamkommande barn från uppdraget efter det att Migrationsverket hade bedömt att barnet var 18 år.

I beslutet får överförmyndaren kritik för att inte ha gjort en självständig bedömning av åldern och därefter fattat ett eget överklagbart beslut om att godmanskapet skulle upphöra.

Tillbaka till söka beslut