Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Överförmyndarnämnden i Karlskrona kommun för handläggningen av ett ärende om godmanskap

Överförmyndarnämnden får allvarlig kritik för sin handläggning av ett ärende om god man. Kritiken avser passivitet när det gäller att kräva in räkenskapshandlingar och att ta ställning till en fråga om byte av god man.

Tillbaka till söka beslut