Tillbaka till söka beslut

Kritik mot polisen för att två cyklister som cyklade mot rött ljus samtidigt behandlades olika vid det efterföljande ingripandet

Polisväsendet Åklagarväsendet Polislagen (1984:387) Regeringsformen - RF Förundersökning Likabehandlingsprincipen Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut