Tillbaka till söka beslut

Kritik mot polisen för “samtal” i en skola med elever under en pågående förundersökning m.m.

Polisväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Unga lagöverträdare, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om - LuL Barn/ungdom Förhör Förundersökning
Tillbaka till söka beslut