Tillbaka till söka beslut

Kritik mot polisen med anledning av att resultatet av en fotokonfrontation inte redovisades till åklagare och inte heller i förundersökningsprotokollet

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Bevis Förundersökning Information Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut