Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten för att en husrannsakan och en kroppsbesiktning genomfördes utan att det fanns grund för det samt för att kroppsbesiktningen genomfördes i en minibuss

En kvinna i bil blev stoppad av polisen. Polisen fattade misstanke om narkotikabrott och beslutade om husrannsakan i bilen och kroppsvisitation av kvinnan. Undersökningen av kvinnan genomfördes i den bakre delen av en minibuss, där kvinnan fick klä av sig först på överkroppen och sedan på underkroppen inför en
kvinnlig polis.

Enligt JO hade Polismyndigheten inte fog för att anse att kvinnan var skäligen misstänkt för narkotikabrott. Polisen fattade därmed beslut om husrannsakan och
kroppsvisitation utan att det fanns förutsättningar för det. Polismyndigheten kritiseras för detta.

JO uttalar att när en person tvingas att ta av sig sina kläder för att polisen ska kunna söka efter narkotika i kläderna, innebär detta ofrånkomligen att också den misstänktes
kropp iakttas. Den polis som genomför undersökningen har i en sådan situation självfallet också uppmärksamhet på om den misstänkte t.ex. genom sin kroppsställning försöker gömma narkotika i sina armhålor eller på något annat ställe
på kroppen. Även om den misstänktes kropp bara granskas som hastigast anser JO att undersökningen sammantaget måste ses som en kroppsbesiktning i rättegångsbalkens mening. Undersökningen av kvinnan var därför enligt JO en
kroppsbesiktning och inte en kroppsvisitation.

Med hänsyn till att kroppsbesiktningen av kvinnan innebar att hon tvingades att klä av sig så att hon visade intima delar av kroppen, anser JO att den varit av mera väsentlig
omfattning. En sådan kroppsbesiktning ska genomföras inomhus och i ett avskilt rum, och det finns inte något rättsligt utrymme för att genomföra den på något ställe som
inte omfattas av begreppet inomhus. Polismyndigheten kritiseras för att kroppsbesiktningen av kvinnan genomfördes i en minibuss.

Enligt JO kan det finnas situationer när en kroppsbesiktning av mera väsentlig omfattning kan genomföras med bibehållen respekt för den misstänktes integritet och
med tillfredsställande avskildhet trots att den inte genomförs inomhus. Mot denna bakgrund överlämnas beslutet till Justitiedepartementet.

Tillbaka till söka beslut