Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Hallands län för beslut om husrannsakan och kroppsbesiktning

Vid husrannsakan togs en mobiltelefon i beslag från en person som var skäligen misstänkt för narkotikabrott genom bl.a. överlåtelse av narkotika. Polisen bedömde att telefonen var en s.k. försäljningstelefon, dvs. en telefon som används för kontakter mellan överlåtare och köpare av narkotika.

Främst på grund av vissa textmeddelanden i försäljningstelefonen bedömdes ett antal personer vara skäligen misstänkta för ringa narkotikabrott genom bruk och innehav. Husrannsakan och kroppsbesiktning genomfördes beträffande dessa personer.

JO har ansett att de omständigheter som lades till grund för skälig misstanke om ringa narkotikabrott genom eget bruk och innehav av narkotika i personernas bostäder inte var tillräckliga. Redan av detta skäl saknades det grund för de aktuella besluten om husrannsakan och kroppsbesiktning.

Tillbaka till söka beslut