Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Kalmar län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, för dokumentationen vid handläggningen av restriktioner m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Häkteslagen (2010:611) Rättegångsbalken - RB Dokumentation Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut