Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Kronobergs län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Växjö, för handläggningen av en förundersökning

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förhör Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut