Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för handläggningen av en begäran om handräckning enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Polisväsendet Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut