Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för hanteringen av en begäran om handräckning i ett LVU-ärende

Socialtjänsten begärde att polisen skulle lämna biträde med handräckning i ett LVU-ärende. Handräckningen gällde en 15-årig pojke som skulle föras till ett ungdomshem med anledning av ett beslut om omedelbart omhändertagande. Socialtjänstens uppfattning var att detta behövde ske snarast möjligt, med hjälp av polis. Polismyndigheten i Skåne gjorde en materiell prövning av socialtjänstens bedömning av behovet av polishjälp, vilket fick till följd att omhändertagandet av pojken fördröjdes.

I beslutet uttalas att det inte är polismyndighetens sak att ta ställning till behovet av en begärd handräckning. När de formella förutsättningarna är uppfyllda ska polismyndigheten godkänna och genomföra handräckningen.

Polismyndigheten i Skåne kritiseras för sin hantering av ärendet.

Tillbaka till söka beslut