Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Skåne för underlåtenhet att informera en polisman om att en arbetsrättslig utredning mot honom var nedlagd

Polisväsendet Underrättelse
Tillbaka till söka beslut