Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Skåne med anledning av att en 15-åring inte gavs rådrum med att godkänna ett föreläggande av ordningsbot

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Bemötande Förundersökning
Tillbaka till söka beslut