Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för att den avslagit en begäran om handräckning

Polisväsendet Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM Beslut
Tillbaka till söka beslut