Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län, för att polisen i strid mot proportionalitetsprincipen gripit personer som misstänktes för en förseelse som endast kan medföra penningböter

Polisväsendet Åklagarväsendet Ordningslagen (1993:1617) Rättegångsbalken - RB Frihetsberövande Förhör Förundersökning Proportionalitetsprincipen Tvångsmedel/tvångsåtgärder

Polisen grep tre kvinnor för en förseelse mot Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Södertälje kommun. Grunden för gripandena var att kvinnorna saknade hemvist i Sverige och att det fanns en risk för att de genom att bege sig från landet skulle undandra sig lagföring eller straff.

JO kommer i beslutet fram till att det var oförenligt med proportionalitetsprincipen att gripa kvinnorna för en förseelse som endast kan medföra penningböter.

Tillbaka till söka beslut