Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för bristande dokumentation i ett förhörsprotokoll – uttalanden om rätten till försvarare

En person anhållen för narkotikabrott hade vid ett inledande förhör uppgett att han inte ville uttala sig utan att biträdas av en viss försvarare. Sedan det kommit fram att den advokaten inte kunde inställa sig till förhör under den dagen, tillfrågades den anhållne om förhöret kunde hållas utan försvarare. Polismyndigheten och advokatfirman har olika uppfattning om vad som sades i kontakterna dem emellan. Jag framhåller dock att ett avstående från rättigheten att biträdas av en försvarare måste vara frivilligt och otvetydigt samt att den information som lämnas till den misstänkte i försvararfrågan måste lämnas på ett sådant sätt att den inte riskerar att uppfattas som en påtryckning att avstå från sin rätt till rättsligt biträde. Informationen bör därför lämpligen dokumenteras. Jag är vidare kritisk till det sätt på vilket en underrättelse om brottsmisstanke dokumenterats.

Tillbaka till söka beslut