Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för bristande information vid låsbyte i samband med en husrannsakan

Polisen utförde en husrannsakan och brottsplatsundersökning i en lägenhet på grund av misstankar om att ett brott hade begåtts i lägenheten. I samband därmed byttes låset till bostaden. Brottet skulle ha begåtts av en annan person än lägenhetsinnehavaren, som var utomlands vid tillfället. Ingen information anslogs på ytterdörren eller lämnades på annat sätt till lägenhetsinnehavaren. Vid sin hemkomst kom han därför, utan att förstå varför, inte in i sin egen bostad utan fick anlita en låssmed. – Jag är kritisk till att polisen inte lämnade någon som helst information till lägenhetsinnehavaren om det inträffade.

Tillbaka till söka beslut