Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för ett beslut att inte inleda förundersökning m.m. – brister i handläggningen av en tilläggsanmälan som tagits upp av polisens kontaktcenter i Skåne

Samma dag som en polisanmälan om stöld av en cykel gjordes beslutade Polismyndigheten i Stockholms län att inte inleda förundersökning, trots att målsäganden hade lämnat ett signalement på gärningsmannen. Målsäganden kom därefter in med en tilläggsanmälan med namn och adress på gärningsmannen. Tilläggsanmälan togs emot av polisens kontaktcenter i Skåne (PKC/Skåne) men på grund av brister i kommunikationen mellan personalen där och Stockholmspolisen arkiverades anmälan utan att någon åtgärd vidtogs. I ärendet belyses vissa problem med PKC-verksamheten, dvs. den ordning för allmänhetens kontakter med polisen via telefonnumret 114 14 som infördes år 2005. – Jag är kritisk till att polisen dels beslutade att inte inleda förundersökning utan att kontakta målsäganden för eventuella kompletterande uppgifter, dels inte vidtog någon åtgärd med anledning av uppgifterna i tilläggsanmälan. Jag noterar dock att en förundersökning nu har genomförts och att rutiner för handläggning av tilläggsanmälningar har utarbetats samt att en översyn av PKC-verksamheten pågår vid Rikspolisstyrelsen.

Tillbaka till söka beslut