Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten för långsam handläggning av förundersökningar i vilka förekom såväl misstänkt som målsägande under 18 år

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättshjälpslagen (1996:1619) Unga lagöverträdare, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om - LuL Förundersökning Långsam handläggning Underrättelse
Tillbaka till söka beslut