Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och åklagare vid Åklagarmyndigheten för långsam handläggning av förundersökningar i vilka förekom såväl misstänkt som målsägande under 18 år

Tillbaka till söka beslut