Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och Åklagarmyndigheten, City åklagarkammare i Stockholm, för långsam handläggning av förundersökningar om våldtäkt och övergrepp i rättssak m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Förundersökning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut