Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Uppsala län och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Uppsala, för långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden inte har fyllt 18 år

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut