Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Västernorrlands län, för åsidosättande av kravet på att en förundersökning ska bedrivas skyndsamt, och mot en åklagare, för handläggningen av en begäran om målsägandebiträde

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut