Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för att ett beslag som hade hävts inte lämnades ut och mot Göteborgs tingsrätt för brister i expedieringen av en dom

I en dom ogillade tingsrätten både åtal och yrkande om förverkande av en i beslag tagen päls samt förordnade att beslaget skulle hävas. Trots detta lämnade polismyndigheten inte ut pälsen med hänvisning bl.a. till att domen var överklagad och inte hade vunnit laga kraft. – Jag konstaterar i beslutet att polismyndigheten borde ha lämnat ut pälsen även om domen inte hade vunnit laga kraft varför myndigheten förtjänar kritik. Vidare riktas viss kritik mot tingsrätten för brister vid expedieringen av domen.

Tillbaka till söka beslut