Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för att sekretesskänsliga uppgifter överförts per telefax till fel mottagare

Polisväsendet Åklagarväsendet Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Sekretess
Tillbaka till söka beslut