Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland för tillvägagångssättet vid en slutdelgivning enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken

Polisväsendet Åklagarväsendet Förundersökningskungörelsen (1947:948) Rättegångsbalken - RB Delgivning Dokumentation Förundersökning
Tillbaka till söka beslut