Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Uddevalla, för långsam handläggning av en förundersökning där målsäganden var under 18 år

En förundersökning om grov fridskränkning mot ett barn pågick under drygt tio månader, och de första utredningsåtgärderna vidtogs inte förrän tre månader efter det att förundersökningen hade inletts. – Jag konstaterar att förundersökningen inte har bedrivits med erforderlig skyndsamhet och är därför kritisk till den utdragna handläggningstiden. Denna kan i första hand tillskrivas polismyndigheten men inte heller åklagaren kan undgå kritik.

Tillbaka till söka beslut