Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland och åklagare vid Åklagarmyndigheten, Göteborgs åklagarkammare, för långsam handläggning av en förundersökning där målsägandena var under 18 år

En förundersökning om barnmisshandel, i vilken bl.a. mamman är misstänkt för brott, har pågått under nästan två års tid. Först åtta månader efter det att förundersökningen inleddes vidtogs de första utredningsåtgärderna. Förundersökningen har därefter inte heller bedrivits med erforderlig skyndsamhet. – Jag konstaterar i beslutet att en så utdragen handläggningstid är helt oacceptabel. Polismyndigheten förtjänar allvarlig kritik och berörda åklagare i olika grad kritik för den långsamma handläggningen.

Tillbaka till söka beslut