Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Psykiatriakuten Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, för att en patient utan laglig grund hindrats att lämna sjukvårdsinrättningen

Hälso- och sjukvård Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Avsaknad av lagstöd Frihetsberövande Sjukvård
Tillbaka till söka beslut