Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Radiotjänst i Kiruna AB för handläggningen en avanmälan av avgiftspliktigt TV-innehav

Kommunikationsväsendet Finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, lagen (1989:41) om Anmälan Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut