Tillbaka till söka beslut

Kritik mot rättspsykiatrisk enhet för genomförandet av ytliga kroppsbesiktningar och kontroll av brevförsändelser. Även kritik för underlåtenhet att dokumentera dessa tvångsåtgärder i patientjournalen

Hälso- och sjukvård Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT paragraf 22 Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT paragraf 23 Dokumentation Postgranskning Sjukvård Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut