Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Region Blekinge för bristande rutiner och information till patienter som inte använder e-legitimation vid bokning av provtagning för covid-19

Hälso- och sjukvård Förvaltningslagen (2017:900) Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) - HSL God förvaltning/myndighetsetik Information
Tillbaka till söka beslut