Tillbaka till söka beslut

Kritik mot rektor för en gymnasieskola som efter protest från elever tagit tillbaka inbjudan till ett politiskt parti att lämna information i skolan

Utbildning ,forskning, studiestöd Regeringsformen - RF kapitel 1 paragraf 9 Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut