Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Rikspolisstyrelsen för långsam handläggning av ett skadeståndsärende

Ett skadeståndsärende vid Rikspolisstyrelsen, som var färdigberett i november 2008, avgjordes inte förrän nästan femton månader senare. Jag konstaterar att ett så långt uppehåll i handläggningen utan att några åtgärder vidtas inte är förenligt med förvaltningslagens krav på snabb handläggning. Jag är därför kritisk till handläggningen av ärendet.

Tillbaka till söka beslut