Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun för underlåtenhet att överlämna ett överklagande till överinstans m.m.

Kommunikationsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Överklagande
Tillbaka till söka beslut