Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Servicenämnden i Malmö kommun för bristfällig handläggning av en ansökan om färdtjänst

Kommunikationsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Beslut Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut