Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Skaraborgs tingsrätt för olämpligt val av delgivningssätt

ett brottmål var det angeläget att stämning delgavs snabbt med anledning av risk för åtalspreskription. Tingsrätten får kritik för att inte ha använt stämningsmannadelgivning.

Tillbaka till söka beslut