Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms kommun för brister i samband med underrättelse om att vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, hade upphört

Tillbaka till söka beslut