Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Skatteverket för att verket underlåtit att i tid rätta ett felaktigt beskattningsbeslut, med följd att en skattfordran kom att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Beslut Rättelse
Tillbaka till söka beslut