Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Skatteverket för handläggningen av en fråga om ombuds behörighet

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Förvaltningslagen (1986:223) Förvaltningsprocesslagen (1971:291) Fullmakt Ombud/biträde/försvarare Partsinsyn
Tillbaka till söka beslut