Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Skatteverket, som tillämpat omprövningsbestämmelsen i 27 § förvaltningslagen på ett felaktigt sätt vid handläggningen av ett överklagande

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Förvaltningslagen (1986:223) Omprövning
Tillbaka till söka beslut