Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Skellefteå tingsrätt för handläggningsrutinerna avseende begäran om att få ta del av allmänna handlingar respektive uppgifter ur sådana handlingar

Under en ombyggnad förvarade tingsrätten sina arkivhandlingar nedpackade i flyttkartonger. En person som hade begärt att få uppgifter ur en allmän handling under denna tid har anmält tingsrätten till JO. Tingsrätten får kritik för sin handläggning av anmälarens begäran och för sina rutiner under den tid som handlingarna var nedpackade.

Tillbaka till söka beslut