Tillbaka till söka beslut

Kritik mot sociala enheten i Knivsta kommun för hanteringen av en fråga om sekretesskydd för en anmälare

Sekretess inom socialtjänsten avseende identiteten av en person som gjort en anmälan kan i vissa fall gälla i förhållande till den som anmälan avser. En anmälare, som röjt sin identitet för socialtjänsten, kan inte själv bestämma att han eller hon vill vara anonym och kan heller inte av myndigheten utlovas anonymitet. Det ankommer på myndigheten att göra en sekretessprövning och fatta beslut i frågan om det ska råda sekretess för identiteten. Sociala enheten i Knivsta kommun kritiseras för att inte ha gjort någon sådan sekretessprövning i ett fall där anmälaren begärt att få vara anonym.

Tillbaka till söka beslut