Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Ängelholms kommun för hanteringen av en s.k. orosanmälan till en annan kommun

Socialtjänst och LSS Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Orosanmälan Sekretess
Tillbaka till söka beslut