Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Gävle kommun för handläggningen av ett överklagande

Socialtjänst och LSS Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 4 Föräldrabalken - FB kapitel 6 paragraf 15 a Serviceskyldighet Umgänge Överklagande
Tillbaka till söka beslut