Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Haninge kommun för att inte ha verkställt domstols beslut om umgänge med umgängesstöd

Kommunal förvaltning Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB Barn/ungdom Umgänge Verkställighet
Tillbaka till söka beslut