Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Östhammars kommun för att familjerätten på eget initiativ lämnat ett yttrande till tingsrätten i ett mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken

Tillbaka till söka beslut