Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Östhammars kommun för att familjerätten på eget initiativ lämnat ett yttrande till tingsrätten i ett mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken

Socialtjänst och LSS Föräldrabalken - FB kapitel 21 Socialtjänstförordningen (2001:937) kapitel 5 paragraf 2 Avsaknad av lagstöd Sekretess Verkställighet
Tillbaka till söka beslut