Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialstyrelsen för handläggningen av ett tillsynsärende

Socialtjänst och LSS Socialtjänstförordningen (2001:937) kapitel 3 paragraf 14 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 13 paragraf 1 Tillsyn

Efter en inspektion av HVB-hemmet Hoppet Kil har Socialstyrelsen i ett beslut riktat allvarlig kritik mot hemmet för att en ungdom skrivits in i “eller i vart fall” inte skrivits ut från hemmet då ungdomen inte skulle ha samtyckt till att vårdas i hemmet. JO anser att Socialstyrelsen inte har haft grund för att kritisera HVB-hemmet. Vidare är det, enligt JO:s mening, oacceptabelt att det av dokumentationen i tillsynsärendet inte går att utläsa vilket underlag Socialstyrelsen hade för sitt beslut.

Tillbaka till söka beslut